Poradenská činnost

Úvod / Geodetické práce / Poradenská činnost

Zkušenosti již od roku 2002

Poradenská činnost v katastru nemovitostí

Nabízíme komplexní zpracování zakázky v oblasti katastru nemovitostí, tedy nejen vyhotovení geodetických podkladů, ale rovněž konzultace ohledně následného využití geometrického plánu a součinnost při realizaci podání příslušným úřadům.

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin potřebných k zápisu do katastru nemovitostí.

Profesionální geodetické práce

Nabízíme součinnost při:

  Podání žádostí a ohlášení stavebním úřadům

Zejména se jedná o rozhodnutí, souhlasy a další doklady vydané příslušnými stavebními úřady v řízení o povolení užívání staveb, ke změnám druhů pozemků a souhlasy s dělením pozemků.

  Podání ohlášení a návrhů katastrálnímu úřadu

Ohlášení změn jiných údajů, návrhy na vklad.

  Zajištění pasportu skutečného provedení staveb

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat