Vytyčení hranic pozemků

Úvod / Geodetické práce / Vytyčení hranic pozemků

Zkušenosti již od roku 2002

Profesionální vytyčení hranic pozemků s moderní technikou

Vytyčování hranic pozemků je důležitou měřickou činností v rámci katastru nemovitostí. Postup při této měřické činnosti je stanoven vyhláškou č. 357/2013 Sb. § 87. Pro vlastní vytyčení hranic je nutno jako podklad použít zákres v platné katastrální mapě, případně předchozí měřickou dokumentaci, která je dostupná v technické dokumentaci příslušného katastrálního úřadu.

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat