O firmě

Úvod / O firmě

Zkušenosti již od roku 2002

Geodetické práce Brno a široké okolí

Jsme soukromá společnost založená za účelem provozování geodetických služeb v roce 2002. Sídlíme v Brně, avšak naše činnost přesahuje do dalších regionů a to v rámci katastru nemovitostí v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a v kraji Vysočina. Inženýrskou geodezii a mapování nabízíme v rámci celé České republiky. Za dobu existence firmy disponujeme nejen bohatými zkušenostmi v oblasti požadavků na geodetické činnosti, ale rovněž odpovídajícími znalostmi navazujících předpisů ve stavebnictví a v katastru nemovitostí, jejichž neustálý vývoj průběžně sledujeme.

Bohaté zkušenosti

Firma v průběhu své činnosti realizovala množství soukromých i státních zakázek

V oblasti katastru nemovitostí se jednalo zejména o vytyčování hranic pozemků a vyhotovování geometrických plánů pro rozdělení pozemků, zaměření staveb a vyznačení průběhu věcných břemen. Máme zkušenosti rovněž s vytyčováním hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách, se zpracováním geometrických plánů pro restituční nároky, s vytyčováním hranic lesních pozemků pro společnost Lesy České republiky a s dalšími státními zakázkami.

Další sférou činnosti je investiční výstavba, kde jsme zaměřili zejména na zpracování měřických podkladů (zaměření polohopisu a výškopisu ve státních souřadných systémech) pro projekční činnosti, zaměřování inženýrských sítí a vytyčování stavebních objektů.

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat