Polohopis a výškopis

Úvod / Geodetické práce / Polohopis a výškopis

Zkušenosti již od roku 2002

Zaměřování polohopisu a výškopisu

Spočívá ve vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost. Jde o zaměření polohopisu a výškopisu podle požadavků klienta nebo jeho projektanta. Zaměřuje se vlastní terén, stavby, stromový porost a především inženýrské sítě svými nadzemními výstupy (kanalizační šachty, hydranty, vodovodní a plynová šoupata atd.).

V případě liniových staveb se geodetický podklad zpracovává formou zaměření příčných a podélných profilů.

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat