Zaměřování staveb

Úvod / Geodetické práce / Polohopis a výškopis

Zkušenosti již od roku 2002

Zaměřování skutečného provedení staveb

Při vlastní realizaci staveb spočívají geodetické činnosti ve vytyčování stavebních objektů dle schváleného projektu a zároveň v průběžném zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro stavební úřady.

Nejčastějšími zakázkami jsou výstavba rodinných a bytových domů, výstavba inženýrských sítí a měřická dokumentace pro výstavbu nebo opravu silniční sítě.

Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb a terénních úprav se zpracovává formou mapového díla, které obsahuje dokončený stavební objekt včetně jeho napojení na okolní situaci, předává se objednateli v souladu s jeho požadavky a směrnicemi, a to ve formě klasické nebo digitální.

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat