Geometrický plán

Úvod / Geometrický plán

Zkušenosti již od roku 2002

Zaměření a zpracování geometrických plánů

Geometrický plán je zeměměřičskou činností vyhotovovanou pro katastr nemovitostí.

Geometrický plán je podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) technický podklad pro zápis do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých se provádí zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Geometrický plán tedy slouží jako technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí (zejména stavebního úřadu) a jiných listin (hlavně kupních, darovacích, směnných a dalších smluv ke změně vlastnického práva), s nimiž je společně předkládán k provedení příslušných změn v katastru nemovitostí.

Nabídka služeb

Nejčastěji se geometrické plány vyhotovují pro:

  rozdělení pozemku
  změnu hranice pozemku
  vyznačení nové stavby nebo změnu obvodu stavby, která je hlavní stavbou na pozemku
  vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Dále lze geometrické plány vyhotovovat pro vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, případně k vyznačení průběhu hranice určené soudem. V současné době v rámci Katastrálních úřadů probíhá takzvaná revize katastru, což ve svém důsledku zahrnuje činnost katastrálních úřadů ve vyhledávání doposud nezapsaných staveb. I v tomto případě pomáháme vlastníkovi pozemku jak konzultačně, tak měřicky.

Máte jakékoliv otázky ohledně našich geodetických služeb nebo postupu spolupráce?

Neváhejte nás kontaktovat